logo-posdru

Obiective

Parteneriatul pentru acest proiect s-a realizat pornind de la premisa cresterii relevantei invatamantului superior pentru piata muncii, perfectionarea actorilor implicati in procesele educationale si reformarea sistemului de management al calitatii. Acesta urmareste atingerea obiectivul general:

Obiectiv general

Restructurarea si eficientizarea sistemului de invatamant superior la nivel national prin dezvoltarea si implementarea unei abordari integrate – consortiu si calitate invatamant superior, prin cresterea accesului la educatie a 1000 de studenti si prin formarea/perfectionarea a 500 persoane -actori cheie implicati in procesele si activitatile universitare, la nivel de sistem.

Proiectul vizeaza reformarea sistemului de invatamant superior si promovarea educatiei superioare de calitate in conformitate cu cerintele pietei muncii, in vederea asigurarii si imbunatatirii calitatii in invatamantul superior.

Obiective specifice

OS1. Consolidarea inovarii si reformarii invatamantului superior prin dezvoltarea si operationalizarea unui consortiu la nivel national intre universitati/ institutii publice/centre de cercetare/mediu socio-economic in scopul adaptarii sistemului de invatamant superior la exigentele pietei muncii si a societatii bazate pe cunoastere.

OS2. Imbunatatirea managementului universitar prin dezvoltarea unui numar de 10 instrumente/ proceduri/ metodologii/ mecanisme si prin formarea/ perfectionarea unui numar de 500 de persoane (100 de membri ai comisiilor/ structurilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/ facultate; 100 de membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din universitati/ facultati; 50 de persoane - personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/ facultate; 235 de persoane - personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare; 10 persoane - personal implicat in elaborarea politicilor de invatamant superior; 5 persoane - personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de sistem) in vederea cresterii capacitatii institutiilor de invatamant superior in a furniza calificari superioare in raport cu piata muncii in schimbare.

OS3. Cresterea accesului la educatie universitara pentru un numar de 1000 de studenti in vederea promovarii si corelarii invatamantului superior cu piata muncii.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page