logo-posdru

BULETIN INFORMATIV NR. 3

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

CONSORTIUL NATIONAL DE INVATAMANT SUPERIOR

Ministerul Educatiei Nationale, beneficiar al proiectului Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei munciiîn baza contractului de finanţare nr.  POSDRU/155/1.2/S/139950, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), are prevăzută infiintarea si consolidarea unui Consortiu National de Invatamant Superior cu participarea celor 4 universitati parteneri si a unui numar minim de 10 universitati acreditate din Romania.

Obiectivul stategic al Consortiului National de Invatamant Superior, organism consultativ inter-universitar, il constitutie imbunatatirea cooperarii si interactiunii dintre universitati, mediul socio-economic si Ministerul Educatiei Nationale in scopul reformei sistemului, care sa duca la un invatamant superior competitiv, aliniat la standardele europene si la exigentele societatii bazate pe cunoastere.

 

In vederea infiintarii si consolidarii Consortiului National de Invatamant Superior, au fost elaborate obiectivele strategice ale consortiului, precum si criteriile de selectie pentru universitatile doritoare de a adera. In cadrul procesului de selectie au putut participa atat universitati publice, cat si private acreditate din Romania, cu conditia incadrarii acestora in obiectivele strategice ale consortiului, participarii active la activitatile Consortiului si asigurarii sustenabilitatii pe termen mediu si lung a acestui organ consultativ.

In urma finalizarii procesului de selectie, au aderat la Consortiul National de Invatamant Superior, un numar de 17 universitati „ cu grad ridicat de incredere” din Romania, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare si cu o vasta acoperire a domeniilor de studii din Romania, ceea ce duce la depunerea de eforturi comune pentru imbunatatirea calitatii in invatamantul superior in vederea cresterii competitivitatii si a prestigiului universitatilor romanesti; la intensificarea colaborarii mediul universitar si mediul socio-economic prin dezvoltarea de proiecte comune de investitii, cercetare, stagii de practia si programe de intership sau voluntariat; la satisfacrea nevoii de competenta a mediului socio – economic prin reformarea invatamantului superior pe baza dobandirii de competente reale si in conformitate cu schimbarile economice si cu dinamica pietei muncii.

COMPONENTA CONSORTIULUI NATIONAL DE INVATAMANT SUPERIOR

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

LIDER DE CONSORTIU

UNIVERSITATI – MEMBRII AI CONSORTIULUI

Formă proprietate (publică/privată)

Tip universitate (tehnică/umanistă/

vocaţională/exhaustivă)

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

publică

tehnică

Universitatea Politehnica din Bucuresti

publică

tehnică

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca

publică

tehnică

Universitatea Politehnica din Timisoara

 

tehnică

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

publică

exhaustivă

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

publică

exhaustivă

Universitatea Ovidius din Constanţa

publică

exhaustivă

Universitatea Româno-Americană, Bucureşti

privată

exhaustivă

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

publică

exhaustivă

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

publică

tehnică

Academia Navală „Mircea cel Batrân” din Constanţa

publică

tehnică

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

publică

exhaustivă

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava

publică

exhaustivă

Universitatea Transilvania din Braşov

publică

exhaustivă

Universitatea de Artă si Design din Cluj

publică

vocaţională

Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti

publică

exhaustivă

Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti

privată

exhaustivă

Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti

privată

umanistă

Universitatea din Craiova

publică

exhaustivă

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

publică

exhaustivă

Universitatea Valahia din Târgovişte

publică

exhaustivă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page