logo-posdru

BULETIN INFORMATIV NR. 1

Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, dezvolta si organizeaza in cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/139950 Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”, un numar de 12 programe de formare:

Nr.crt.

Denumire program de formare

1

Management organizational

2

Managementul riscului

3

Managementul resurselor umane

4

Management financiar

5

Managementul timpului

6

Marketing strategic si educational

7

Managementul calitatii

8

Benchmarking – concept, instrumente, aplicatii practice

9

Tratament nediscriminatoriu si acces egal in sistemul universitar si dezvoltarea durabila a invatamantului superior

10

Impactul utilizarii tehnologiei informatiei in procesul educational superior, inclusive e-learning

11

 Legislatie si politici europene si nationale in domeniul invatamantului superior

12

Dezvoltarea programelor de studii universitare si metodele inovative de predare/invatare in scopul cresterii relevantei calificarilor la nivelul invatamantului superior

Programele de formare se vor desfasura in perioada ianuarie – august 2015, in cadrul Centrelor Pilot de Formare/Perfectionare infiintate si dezvoltate in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti; Universitatii Politenica Bucuresti; Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca; Universitatii Politenica Timisoara. Programele de formare se adreseaza actorilor cheie implicati in procesele educationale la nivelul invatamantului superior, vor fi certificate de catre Ministerul Educatiei Nationale si se vor finaliza cu un Atestat de certificare a competentelor profesionale.

Prin desfasurarea celor 12 programe de formare proiectul POSDRU/155/1.2/S/139950 isi propune ca obiective principale:

  • Formarea/perfecţionarea resursei umane din universităţi
  • Dezvoltarea capitalului intelectual din mediul academic
  • Îmbunătăţirea competenţelor transversale/suport ale cadrelor didactice universitare
  • Creşterea gradului de documentare şi transfer de bune practici
  • Îmbunătăţirea orientării antreprenoriale a actorilor relevanţi din universităţi
  • Imprimarea unui stil de muncă modern în activitatea curenta

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page