logo-posdru

COMUNICAT DE PRESA, ORGANIZARE SEMINAR USAMV

 03 noiembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Seminar

Ministerul Educatiei Nationale organizează Seminarul „Incurajarea si imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile la invatamantul superior”, în cadrul subactivităţii 8.3.din proiectul Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/155/1.2/S/139950.

Evenimentul va avea loc luni, 3 noiembrie 2014, ora 11:00, la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti, Aula Popoviciu, Splaiul Independentei, nr.105, sector 5, Bucuresti.

Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, având o durata de 18 de luni şi o valoare de 11,056,886.04 lei.  

Obiectivul general al proiectului vizează restructurarea si eficientizarea sistemului de invatamant superior la nivel national prin dezvoltarea si implementarea unei abordari integrate – consortiu si calitate invatamant superior, prin cresterea accesului la educatie a 1000 de studenti si prin formarea/perfectionarea a 500 persoane - actori cheie implicati in procesele si activitatile universitare,la nivel de sistem.

Persoana de contact: Steluta Tanase - Asistent de proiect

Ministerul Educatiei Nationale

Str.Gen.Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti

tel: (021) 405 62 06

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elaborat: Burlacu Raluca

BULETIN INFORMATIV NR. 10

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 9

Valoarea adaugata a proiectului POSDRU 155/1.2/S/139950Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii’ la imbunatatirea sistemului national de invatamant superior

 

Prin obiectivele si rezultatele sale proiectul a generat elemente de valoare adaugata care contribui in mod direct la imbuntatirea sistemului national de invatamant superior.

   Imbunatatirea si inovarea serviciilor de predare-invatare prin perfectionarea competentelor profesionale a 431 de actori cheie din sistemul universitar in cadrul celor 12  cursuri postuniversitare furnizate in cadrul celor 4 Centre Pilot de Formare/Perfectionare.

   Consolidarea interactiunii dintre universitati si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice in vederea elaborarii de strategii si politici cat mai reale si bazate pe nevoile sistemului, prin infiintarea si operationalizarea Consortiul National de Invatamant Superior pentru Cercetare, Guvernanta, Internationalizare si Asigurare a Calitatii

    Alinierea sistemului de invatamant superior la exigentele pietei muncii prin reactualizarea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii

   Imbunatatirea promovarii si vizibilitatii invatamantului universitar prin evenimentele “Zilele Portilor Deschise”

   Consolidarea interactiunii intre universitati si mediu socio-economic si incurajarea insertiei pe piata muncii a studentilor prin evenimentele “Zilele Carierei”

   Promovarea accesului la educatie universitara si incurajarea studentilor de a oferii solutii si recomandari pentru imbunatatirea sistemului universitar, prin organizarea si desfasurarea concursului “Promotor si Indrumator al Educatiei Universitare”

Elaborat:  Raluca Burlacu 

BULETIN INFORMATIV NR. 8

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 8

 

Rezultatele finale ale  proiectului POSDRU 155/1.2/S/139950Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii’

COMPONENTA 1

CONSORTIUL  NATIONAL DE INVATAMANT SUPERIOR PENTRU CERCETARE, GUVERNANTA,  INTERNATIONALIZARE SI ASIGURARE A CALITATII

    Consortiul National de Invatamant Superior pentru Cercetare, Guvernanta, Internationalizare si Asigurare a Calitatii operational cu un numar de 24 universitati member

    1 Regulament de Ordine Interioara al Consortiului

    1  Regulament de Organizare si Functionare al Consortiului

    4 rapoarte de solutii pentru adaptarea invatamantului superior la nevoile pietei muncii si 1 plan de actiune rezultate din cele 4 ateliere de lucru:

vDezvoltarea durabila a invatamantului universitar din Romania – situatie actuala, previziuni, riscuri, oportunitati

vIntegrarea invatamantului romanesc in spatiul european

vAdaptarea sistemului universitar din Romania la cerintele pietei muncii

vSocietatea bazata pe cunoastere – oportunitati pentru invatamantul superior

COMPONENTA 2

CALITATE IN SISTEMUL  NATIONAL DE INVATAMANT SUPERIOR

    1 Analiza SWOT a sistemului cadru de management al calitatii

    1 Analiza comparativa intre sistemului de management al calitatii din Romania si similarele din Uniunea Europeana

    1 set de instrumente/procedure/metologii/mecanisme de asigurarea calitatii la nivel de sistem universitar reactualizate

    1 manual cadru de sistem de calitate

    4 sesiuni de pilotare a noilor instrumente/proceduri/metodologii/mecanisme de asigurare a calitatii si a manualului cadrul de sistem de calitate desfasurate cu 100 membrii ai comisiilor de calitate la nivel de facultate/universitate

COMPONENTA 3

FORMAREA/PERFECTIONAREA ACTORILOR CHEIE DIN SISTEMUL DE INVATAMANT SUPERIOR

    4 centre pilot de formare/perfectionare functionale

            Centrul Pilot de Formare/ Perfectionare USAMVB

             Centrul Pilot de Formare/Perfectionare POLIFORM

             Centrul Pilot de Formare/Perfectionare USAMVCJ

             Centrul Pilot de Formare/ Perfectionare UPT

    12 cursuri acreditare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

              Managementul riscului

              Managementul resurselor umane

              Management financiar

              Managementul timpului

              Marketing strategic si educational

              Managementul calitatii

              Benchmarking – concept, instrumente, aplicatii practice

              Tratament nediscriminatoriu si acces egal in sistemul universitar si dezvoltarea durabila a invatamantului superior

              Impactul utilizarii tehnologiei informatiei in procesul educational superior, inclusive e-learning

              Legislatie si politici europene si nationale in domeniul invatamantului superior

              Dezvoltarea programelor de studii universitare si metodele inovative de predare/invatare in scopul cresterii relevantei calificarilor la nivelul invatamantului superior

    431 cadre didactice universitare formate perfectionate in cadrul centrelor pilot de formare

COMPONENTA  4

CRESTEREA SI PROMOVAREA ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR

v8 evenimente tip „ Zilele portilor deschise” desfasurate in universitatile partenere cu participarea unui numar de 4670 elevi de liceu si studenti

v 5 evenimente tip “Zilele Carierei” desfasurate in universitatile partenere cu participarea unui numar de 3941 studenti si a unui numar de peste 50 operatori economici

v200 de premii acordate studentilor din cele 4 centre universitare in urma desfasurarii concursului “ Promotor si Indrumator al Educatiei Universitare”:

            69 premii acordate studentilor Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

            85 premii acordate studentilor Universitatii Politehnica Bucuresti

            24 premii acordate studentilor Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca

            21 premii acordate Universitatii Politehnica Timisoara

Elaborat:

Frailich Gabriel Catalin

Burlacu Raluca 

COMUNICAT DE PRESĂ, CONFERINTA FINALA

 24 septembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Seminar

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizează Conferinta finala, în cadrul subactivităţii 8.4.a proiectului Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/155/1.2/S/139950.

Evenimentul va avea loc joi, 24 septembrie 2015, ora 11:00, la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti, Aula Popoviciu, Splaiul Independentei, nr.105, sector 5, Bucuresti.

Proiectul este implementat de către Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, având o durata de 18 de luni şi o valoare de 11,056,886.04 lei.  

Obiectivul general al proiectului vizează restructurarea si eficientizarea sistemului de invatamant superior la nivel national prin dezvoltarea si implementarea unei abordari integrate – consortiu si calitate invatamant superior, prin cresterea accesului la educatie a 1000 de studenti si prin formarea/perfectionarea a 500 persoane - actori cheie implicati in procesele si activitatile universitare,la nivel de sistem.

Persoana de contact: Steluta Tanase - Asistent de proiect

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Str.Gen.Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti

tel: (021) 405 62 06

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COMUNICAT DE PRESĂ, ORGANIZARE SEMINAR

 

 Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

27 mai 2015 

COMUNICAT DE PRESĂ

Seminar

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizează Seminarul „Impactul rezultatelor proiectului asupra imbunatatirii calitatii invatamantului superior”, în cadrul subactivităţii 8.3.din proiectul Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/155/1.2/S/139950.

Evenimentul va avea loc miercuri, 27 mai 2015, ora 11:00, la Universitatea Politehnica Bucuresti, Sala Senatului, Cladirea Rectoratului, etajul 2,  Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti.

Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, având o durata de 18 de luni şi o valoare de 11,056,886.04 lei.  

Obiectivul general al proiectului vizează restructurarea si eficientizarea sistemului de invatamant superior la nivel national prin dezvoltarea si implementarea unei abordari integrate – consortiu si calitate invatamant superior, prin cresterea accesului la educatie a 1000 de studenti si prin formarea/perfectionarea a 500 persoane - actori cheie implicati in procesele si activitatile universitare,la nivel de sistem.

Persoana de contact: Steluta Tanase - Asistent de proiect

Ministerul Educatiei Nationale

Str.Gen.Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti

tel: (021) 405 62 06

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BULETIN INFORMATIV NR. 7

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 7

 

Impactul Manualului Cadrul al Sistemului de Calitate si a Noilor instrumente/metolodologii/proceduri de asigurare a calitatii

Pilotarea Manualului Cadrul al Sistemului de Calitate si a Noilor instrumente/metodologii/proceduri de asigurare a calitatii s-a desfasurat in perioada iulie 2015, in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti; Universitatii Politenica Bucuresti; Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca; Universitatii Politenica Timisoara.

Sesiunile de pilotare s-au adresat membrilor comisiilor de calitate la nivel de facultate/universitate si au avut un numar de 102 de participanti. In urma desfasurarii acesor sesiuni de pilotare s-a concluzionat ca procedurile si manualul de calitate elaborate si pilotate in cadrul proiectului sustin si promoveaza:

    generarea unei încrederi tot mai consistente, pe termen mediu şi lung, în capacitatea şi performanţele universităţilor româneşti pe piaţa europeană/ mondială a învăţământului superior (în contextul intensificării competiţiei pentru studenţi şi resurse, la nivel european şi mondial);

    armonizarea standardelor, procedurilor şi practicilor universitare româneşti cu cele existente în statele membre ale UE, în scopul recunoaşterii automate pe piaţa europeană a diplomelor şi titlurilor obţinute în România, al realizării SEIS (Spaţiul European al Învăţământului Superior) şi al asigurării liberei circulaţii a persoanelor din România în spaţiul european;

    reducerea duratei de acomodare la angajatori a absolvenţilor de universităţi deveniţi angajaţi, prin adecvarea tot mai accentuată a ofertei educaţionale la nevoile, aşteptările şi cerinţele agenţilor economici angajatori printru-un sistem al calității adecvat;

    participarea studenților la asigurarea calității cu normă de bază;

     participarea reprezentanților întreprinderilor și a persoanelor nerezidente într-un nod semnificativ atât în cadrul asigurării internă a calității cât și în cadrul celei externe.

Elaborat: Frailich Gabriel

BULETIN INFORMATIV NR. 6

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 6

 

Impactul programelor de formare/perfectionare furnizate in cadrul celor 4 Centre Pilot de Formare/Perfectionate

Programele de formare s-au desfasurat in perioada aprilie – iulie 2015, in cadrul Centrelor Pilot de Formare/Perfectionare infiintate si dezvoltate in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti; Universitatii Politenica Bucuresti; Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca; Universitatii Politenica Timisoara. Programele de formare s-au adresat actorilor cheie implicati in procesele educationale la nivelul invatamantului superior si s-au finalizat cu un Atestat de certificare a competentelor profesionale.

In cadrul celor 12 programe de formare/perfectionare au participat un numar de 467 actori relevanti in procesele educationale, dupa cum urmeaza:

 • Centrul Pilot de Formare/ Perfectionare USAMVB
  •  Legislatie si politici europene si nationale in domeniul invatamantului superior36 participanti
  • Management financiar- 41 participanti
  • Benchmarking – concept, instrumente, aplicatii practice- 38 participanti
  • Impactul utilizarii tehnologiei informatiei in procesul educational superior, inclusive e-learning- 34 participanti
  • Tratament nediscriminatoriu si acces egal in sistemul universitar si dezvoltarea durabila a invatamantului superior - 29 participanti
 • Centrul Pilot de Formare/Perfectionare POLIFORM
  • Managementul riscului - 26 participanti
  • Marketing strategic si educational - 25 participanti
  • Management organizational – 73 participati
  • Managementul resurselor umane – 30 participanti
 • Centrul Pilot de Formare/Perfectionare USAMVCJ
  • Dezvoltarea programelor de studii universitare şi metodele inovative de predare/învăţare în scopul creşteri relevanţei calificărilor la nivelul învăţământului superior31 participanti
  • Impactul utilizarii tehnologiei informatiei in procesul educational superior, inclusive e-learning30 participanti
 • Centrul Pilot de Formare/Perfectionare UPT
  • Managementul calitatii42 participanti
  • Managementul timpului  - 23 participanti

Prin desfasurarea celor 12 programe de formare proiectul POSDRU/155/1.2/S/139950 si-a realizat urmatoarele obiective principale:

  • Formarea/perfecţionarea resursei umane din universităţi
  • Dezvoltarea capitalului intelectual din mediul academic
  • Îmbunătăţirea competenţelor transversale/suport ale cadrelor didactice universitare
  • Creşterea gradului de documentare şi transfer de bune practici
  • Îmbunătăţirea orientării antreprenoriale a actorilor relevanţi din universităţi
  • Imprimarea unui stil de muncă modern în activitatea curenta

 

Elaborat:

Frailich Gabriel

EVENIMENT "Zilele Carierei" 7 - 8 Mai 2015

In perioada 7-8 Mai 2015, Universitatea Politehnica din Bucuresti va organiza un eveniment de tip "Zilele Carierei".

La acest eveniment sunt invitati sa participe atat agentii economici cat si studentii ce urmeaza cursurile unei facultati cu profil tehnic.

Acest eveniment isi propune sa alinieze sistemului de invatamant superior la exigentele pietei muncii prin reactualizarea si imbunatatirea ofertei educationale, perfectionarea competentelor profesionale ale actorilor cheie implicati in sistemul de invatamant superior in scopul imbunatatirii serviciilor livrate precum si centrarea pe student a procesului de predare-invatare.

Evenimentul va avea loc la Universitatea Politehnica din Bucuresti. Mai multe detalii puteti solicita trimitand un email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 5

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

 

 
INTALNIREA DE PEERLEARNING NR.2

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Intalnirea de peerlearning nr.2Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă a avut ca si obiective specifice realizarea unei consultari ample asupra obiectivelor strategice ale Consortiului National de Invatamant Superior, precum si consolidarea competentelor profesionale a 50. de persoane, membrii ai comisiilor/structurilor de conducere si universitati si facultati si personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior.

Intalnirea de peerlearning nr.2, avand ca tematica „Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă”, s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 11 - 12 decembrie 2014, avand un numar de 97 de participanti - membrii ai grupului tinta, precum si experti pe termen scurt si lung in cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/139950.

Grupul tinta al proiectului - membrii ai comisiilor/structurilor de conducere si universitati si facultati a provenit din universitatile membre ale Consortiului National de Invatamant Superior: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti,Universitatea „Artifex” Bucuresti; Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia;  Academia Navala Mircea cel Batran din Constanta; Universitatea Stefan cel Mare din Suceava; Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”; Universitatea Bioterra Bucuresti; Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea Vasile Alecsandri Bacau; Academia de Stiinte Economice Bucuresti; Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj – Napoca;Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;Universitatea Dimitrie Cantemir; Universitatea Titu Maiorescu;Universitatea Ecologica Bucuresti;Universitatea Transilvania din Brasov; Universitatea „Constantin Brâncuşi” din  Târgu Jiu; Universitatea Valahia din Targoviste; Universitatea Nationala de Arte Bucuresti; Universitatea Politehnica din Timisoara; Universitatea Ovidius Constanta; Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative; Universitatea din Craiova; Universitatea Romano – Americana.Totodata, membrii grupului tinta - personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior au reprezentat Ministerul Educatiei Nationale. Intalnirea de peerlearning a avut o atat o abordare teoretica, cat si una practica reprezentate prin prelegeri si dezbateri aplicabile in domeniul formarii continue in invatamantul superior. Prelegerile sustinute de expertii din cadrul proiectului, de un real impact pentru membrii grupului tinta, au vizat urmatoarele tematici:

-       Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

-       Formarea continuă la Universitatea POLITEHNICA Timișoara

-       Noile reglementări privind actele de studii; formarea continuă în universităţi şi mobilitatea studenţilor.

-       Invatarea pe tot parcursul vietii

Implementarea activitatii a adus valoare adaugata asupra reactualizarii si imbogatirii cunostintelor referitoare la imbunatatirea sistemului de dezvoltarea profesionala continua , participantii considerand de real impact aspecte precum: prezentarea clara si concreta a noilor reglementari privind actele de studiu, schimbul de bune practici intre profesionistii din universitatile prezente, organizarea, desfasurarea si certificarea programelor de formare profesionala continua; utilitatea crearii de competente noi în domeniul studiilor universitare absolvite si crearea de competente complementare, in alte domenii; desbaterile asupra legislatiei in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii.

 

BULETIN INFORMATIV NR. 4

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 

 

       

 

                                                                                                              

 
INTALNIREA DE PEERLEARNING NR.1

 

Dezvoltarea capacităţii universităţilor de a pune în valoare şi a transfera către mediul socio-economic rezultatele din cercetare şi expertiza ştiinţifică şi tehnică de înalt nivel pe care le deţin

 

Intalnirea de peerlearning nr.1Dezvoltarea capacităţii universităţilor de a pune în valoare şi a transfera către mediul socio-economic rezultatele din cercetare şi expertiza ştiinţifică şi tehnică de înalt nivel pe care le deţin  a avut ca si obiective specifice realizarea unei consultati ample asupra obiectivelor strategice ale Consortiului National de Invatamant Superior, precum si consolidarea competentelor profesionale a 50 de persoane, membrii ai comisiilor/structurilor de conducere si universitati si facultati si personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior.

Intalnirea de peerlearning nr.1, avand ca tematica „Dezvoltarea capacităţii universităţilor de a pune în valoare şi a transfera către mediul socio-economic rezultatele din cercetare şi expertiza ştiinţifică şi tehnică de înalt nivel pe care le deţin”, s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 20 - 21 noiembrie 2014, avand un numar de 71 de participanti - membrii ai grupului tinta, precum si experti pe termen scurt si lung in cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/139950.

Grupul tinta al proiectului - membrii ai comisiilor/structurilor de conducere si universitati si facultati a provenit din universitatile membre ale Consortiului National de Invatamant Superior: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Romano – Americana, Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu; Universitatea Valahia din Targoviste; Universitatea din Craiova. Totodata, membrii grupului tinta - personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior au reprezentat Ministerul Educatiei Nationale.

Intalnirea de peerlearning a avut o atat o abordare teoretica, cat si una practica reprezentate prin prelegeri si dezbateri aplicabile in domeniul cercetarii in invatamantul superior. Prelegerile sustinute de expertii din cadrul proiectului, de un real impact pentru membrii grupului tinta, au vizat urmatoarele tematici:

vOportunitati de finantare 2014-202 pentru invatamantul superior in domeniul cercetarii stiintifice

vEuropean IPR Helpdesk

vProtejarea proprietatii intelectuale

vExemple de bună practică vizând cooperarea universităţi – mediu socio-economic în ceea ce priveşte cercetarea aplicativă şi transferul tehnologic

vDezvoltarea capacității universităților de a pune în valoare și a transfera către mediul socio – economic rezultatele din cercetare și expertiza științifică și tehnică de înalt nivel pe care le dețin

vCercetare – Dezvoltare – Inovare – Transfer Tehnologic

Implementarea activitatii a adus valoare adaugata asupra reactualizarii si imbogatirii cunostintelor referitoare la imbunatatirea sistemului de cercetare – inovare – transfer tehnologic, participantii considerand aspecte precum: interactivitatea expertilor cu membrii grupului tinta, incurajarea discutiilor libere si a schimbului de experienta intre colegii din universitati, experientele de bune practici, elementele de noutate abordate de experti, ca avand o importanta vitala pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice din domeniul academic, precum si o oportunitate reala de colaborare in domeniul cercetarii multidisciplinare.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page