logo-posdru

Echipa

Echipa proiect IMPACT

Echipa de management
Ministerul Educatiei Nationale

Manager de proiect

Responsabil financiar

Asistent de proiect

Beneficiar

Ministerul Educatiei Nationale

Partener 1

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Partener 2

Universitatea Politehnica Bucuresti

Partener 3

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj - Napoca

Partener 4

Universitatea Politehnica Timisoara

- Experti calitate invatamant superior

- Experti relatii parteneriale si informare - publicitate

- Experti centre de formare/ perfectionare

- Expert mobilizare grup tinta

- Experti acces invatamant superior

- Coordonator activitati de implementare si consortiu

- Coordonator informare - publicitate si evenimente acces invatamant superior si consortiu

- Expert acces invatamant superior

- Coordonator sistem de calitate

- Coordonator centru pilot de formare/perfectionare/formator

- Asistent de centru pilot de formare/perfectionare

- Coordonator obiective orizontale si formator

- Coordonator de formare si formator

- Experti consortiu si sistem de calitate

- Coordonator activitati de implementare si consortiu

- Experti consortiu si mediu socio-economic

- Experti consortiu si mediu academic

- Coordonator sistem de asigurare a calitatii

- Experti sistem asigurare a calitatii

- Experti evaluare sistem calitate

- Coordonator centru pilot de formare/perfectionare

- Expert informare - publicitate

- Experti formare/ perfectionare

- Expert IT

- Experti acces invatamant superior

- Coordonator activitati implementare si consortiu

- Coordonatori centru si formare/perfectionare/formator

- Expert sistem calitate

- Expert acces invatamant superior

- Expert consortiu

- Coordonator activitati implementare si consortiu

- Coordonatori centru si formare/perfectionare/formator

- Expert sistem calitate

- Expert acces invatamant superior

- Expert consortiu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page