logo-posdru

Activități

A0. Activitati management de proiect

 • A.0.1. Activitati de implementare si monitorizare a activitatilor proiectului
 • A.0.2. Activitati de audit
 • A.0.3. Activitati de achizitii

 A1. Definirea obiectivelor strategice si identificarea potentialilor parteneri - universitati/  institutii publice/ centre de cercetare/ mediu socio-economic, in vederea infiintarii unui consortiu national de invatamant superior prin organizarea si desfasurarea a 4 intalniri de peerlearning


 A2. Dezvoltarea/ semnarea/ operationalizarea consortiului national de invatamant superior - proceduri de lucru, ROF, ROI, cu consolidarea conceptelor de dezvoltare durabila si egalitate de sanse, precum si a competentelor antreprenoriale


 A3. Consolidarea consortiului national de invatamant superior prin organizarea a 4 ateliere de lucru in scopul adaptarii sistemului de invatamant superior la exigentele pietei muncii si a societatii bazate pe cunoastere.


A4. Evaluarea/ reactualizarea si pilotarea instrumentelor/  procedurilor/ metodologiilor/ mecanismelor de asigurare a calitatii la nivelul sistemului de invatamant superior

 • A4.1. Evaluarea instrumentelor/ procedurilor/ metodologiilor/ mecanismelor de asigurare a calitatii existente si identificarea deficientelor si solutiilor la nivel de sistem de management al calitatii universitar – benchmarking universitar
 • A4.2. Elaborarea unei analize comparative intre sistemul de management al calitatii la nivel universitar din Romania si sisteme similare din Europa
 • A4.3. Reformarea departamentelor de asigurare a calitatii si reactualizarea de instrumente/ proceduri/ metodologii/ mecanisme de asigurare a calitatii la nivel de sistem universitar si realizarea unui manual de sistem de calitate
 • A4.4. Pilotarea noilor instrumente/ proceduri/ metodologii/ mecanisme de asigurare a calitatii pe un numar de 100 de membri ai comisiilor de calitate la nivel de facultate/ universitate

A5. Infiintarea si operationalizarea a 4 centre pilot de formare/ perfectionare destinate actorilor cheie din sistemul de invatamat superior

 • A5.1. Elaborarea procedurilor de functionare a centrelor de formare
 • A5.2. Proiectarea/ elaborarea/ autorizarea a 12 programe de formare/ perfectionare destinate a 400 de actori cheie din sistemul educational superior
  • 5.2.1. Management organizational
  • 5.2.2. Managementul riscului
  • 5.2.3. Managementul resurselor umane
  • 5.2.4. Management financiar
  • 5.2.5. Managementul timpului
  • 5.2.6. Marketing strategic si educational
  • 5.2.7. Managementul calitatii
  • 5.2.8. Benchmarking – concept, instrumente, aplicatii practice
  • 5.2.9. Tratament nediscriminatoriu si acces egal in sistemul universitar si dezvoltarea durabila a invatamantului superior
  • 5.2.10. Impactul utilizarii tehnologiei informatiei in procesul educational superior, inclusiv e-learning
  • 5.2.11. Legislatie si politici europene si nationale in domeniul invatamantului superior
  • 5.2.12. Dezvoltarea programelor de studii universitare si metodele inovative de predare/ invatare in scopul cresterii relevantei calificarilor la nivelul invatamantului superior
 • A5.3. Informarea/ mobilizarea si selectarea unui numar de 400 actori cheie din sistemul educational superior
 • A5.4. Furnizarea programelor de formare/ perfectionare pentru un numar de 400 actori cheie din sistemul educational superior
 • A5.5. Acordarea certificatelor de absolvire

 A6. Organizarea si desfasurarea a 5 activitati tip “Zilele carierei” cu participarea unui numar de 1000 de studenti in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si promovarii bunelor practice in cariera.

 • A6.1. Organizarea activitatilor tip „Zilele carierei” – stabilire locatii, elaborare materiale informative, promovarea evenimentelor
 • A6.2. Informarea/ mobilizarea si selectarea studentilor in vederea participarii la activitatile tip „Zilele carierei”
 • A6.3. Desfasurarea celor 5 activitati tip “Zilele carierei” pe o durata de 2 zile/ eveniment cu participarea actorilor relevanti din invatamantul superior si piata muncii

A7. Organizarea si desfasurarea a 8 activitati tip “Zilele portilor deschise” cu participarea unui numar de 100 de studenti cu rol de indrumator si promotor al sistemul de invatamant superior.

 • A7.1. Organizarea activitatilor tip “Zilele portilor deschise” – stabilire locatii, elaborare si distribuire materiale informative, promovarea evenimentului, mobilizarea potentialilor participanti la invatamantul superior, selectia studentilor ce vor avea rol de indrumatori in baza unui set de criterii de selectie
 • A7.2. Organizarea unui concurs in cadrul studentilor – grup tinta „Promotor si indrumator al educatiei universitare” si selectarea a 100 de studenti indrumatori ai zilelor portilor deschise si acordarea a 100 de premii
 • A7.3. Desfasurarea celor 8 evenimente pe o durata de 1 zi cu participarea potentialilor studenti sub indrumarea a 100 de studenti

A8. Diseminarea rezultatelor proiectului si contributia acestuia la imbunatatirea sistemului de invatamant superior in conformitate cu cerintele pietei muncii

 • A8.1. Conferinta de lansare
 • A8.2. Activitati de informare si publicitate – website proiect, newslettere proiect, materiale de promovare si diseminare in format electronic si hartie
 • A8.3. Organizarea a 2 seminarii in vederea diseminarii si promovarii rezultatelor proiectului si a schimbului de bune practici
 • A8.4. Conferinta de inchidere 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.


 

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Top of Page