logo-posdru

„Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii” - IMPACT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară

1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție

1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Beneficiar

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ID Proiect

139950

Cod contract

POSDRU/155/1.2/S/139950

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Top of Page